Πορεία στρατιωτικά τμήματα 28ης 2023
Φωτογραφίες στην κατηγορία..10073

Πορεία πολιτικά τμήματα 28ης 2023
Φωτογραφίες στην κατηγορία..11585

Στην αφετηρία στρατιωτικά τμήματα 28ης 2023
Φωτογραφίες στην κατηγορία..6050

Στην αφετηρία πολιτικά τμήματα 28ης 2023
Φωτογραφίες στην κατηγορία..1854