ΕΤΟΣ 2013 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φωτογραφίες στην κατηγορία..12

ΕΤΟΣ 2014 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φωτογραφίες στην κατηγορία..11

ΕΤΟΣ 2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φωτογραφίες στην κατηγορία..11

ΕΤΟΣ 2016 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φωτογραφίες στην κατηγορία..9

ΕΤΟΣ 2017 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φωτογραφίες στην κατηγορία..5