ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ
Φωτογραφίες στην κατηγορία..12

Ετος 2017 Καβαλα-Δράμα
Φωτογραφίες στην κατηγορία..12

ΕΤΟΣ 2016 (Καβαλα-Δραμα)
Φωτογραφίες στην κατηγορία..12

ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΒΑΛΑ
Φωτογραφίες στην κατηγορία..10

ΕΤΟΣ 2014
Φωτογραφίες στην κατηγορία..10

ΕΤΟΣ 2013
Φωτογραφίες στην κατηγορία..9

ΕΤΟΣ 2012
Φωτογραφίες στην κατηγορία..7