Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΕΤΟΣ 2024
Φωτογραφίες στην κατηγορία..3

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΕΤΟΣ 2023
Φωτογραφίες στην κατηγορία..10

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΕΤΟΣ 2022
Φωτογραφίες στην κατηγορία..73

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΕΤΟΣ 2021
Φωτογραφίες στην κατηγορία..8

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΕΤΟΣ 2020
Φωτογραφίες στην κατηγορία..3

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΕΤΟΣ 2019
Φωτογραφίες στην κατηγορία..2